Kamerstuk 31700-VIII-48

Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 24 november 2008
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-48.html
ID: 31700-VIII-48

32,7 %
67,3 %

GL

CDA

Verdonk

SGP

VVD

PvdD

PVV

CU

D66

PvdA

SP


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 48
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat omroepen de sponsorregels overtreden;

constaterende, dat commerciële invloed op publieke programma’s onwenselijk is en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor aanscherping van de (naleving van de) regels rond sponsoring van publieke programma’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk