Kamerstuk 31358-15

Gewijzigd amendement van het lid Van Vroonhoven-Kok ter vervanging van nr. 10 over het schrappen van akten op het terrein van familierecht en het erfrecht

Dossier: Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

Gepubliceerd: 27 november 2008
Indiener(s): Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA)
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ict recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31358-15.html
ID: 31358-15
Origineel: 31358-10

80,0 %
20,0 %

PvdD

GL

CDA

SGP

D66

SP

VVD

CU

Verdonk

PVV

PvdA


31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervalt in artikel 156a lid 3.

II

In artikel II, onderdeel B, komt het derde punt te luiden:

3. Artikel 227a lid 2 (nieuw) komt te luiden:

2. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe om – conform het advies van de Raad van State – de uitzondering voor akten op het terrein van het familierecht en het erfrecht te schrappen. De reden om vast te blijven houden aan deze uitzondering, namelijk dat er geen garantie is dat de notaris kan voldoen aan zijn wettelijke plicht tot het bewaren van de akte gedurende tientallen jaren, is onvoldoende overtuigend. Anno 2008 moet het mogelijk zijn om gegevens langdurig digitaal op te slaan. Het mogelijk maken van elektronische onderhandse aktes op het terrein van het familie- en erfrecht zal zowel de notaris als de consument extra lasten kunnen besparen.

Van Vroonhoven-Kok