Kamerstuk 30826-39

Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Gepubliceerd: 26 maart 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30826-39.html
ID: 30826-39

Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2015

Ik heb uw verzoek van 18 maart 2015 ontvangen en bevestig hierbij dat ik aan uw verzoek voldoe om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij totdat deze naar genoegen is besproken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma