Kamerstuk 30826-37

Reactie op het verzoek van de commissie om de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij naar de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Gepubliceerd: 12 januari 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30826-37.html
ID: 30826-37

Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2015

Hierbij stuur ik uw Kamer de reactie op het verzoek de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij aan de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient, van 17 december 2014, met kenmerk 2014Z22813/2014D47186.

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is via de site www.internetconsultatie.nl voor consultatie aangeboden. Tegelijk met het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is ook de ontwerpregeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten voor internetconsultatie aangeboden. Eenieder die dat wil kan via die site een reactie geven. Tevens is de ontwerpregelgeving voor consultatie toegestuurd aan de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders. Na afloop van de consultatieperiode zal het ontwerpbesluit aan het parlement worden toegestuurd voor een voorhangprocedure. Naar verwachting zal het ontwerpbesluit in maart a.s. worden toegestuurd.

Tevens is in het ontwerpbesluit een wijziging opgenomen van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Daarmee wordt uitvoering wordt gegeven aan de fiscale voorzieningen van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Stand van zaken hoger beroep

De Staat heeft op 2 december 2014 de zogenoemde memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof Den Haag ten behoeve van het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag waarbij de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking is gesteld. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders heeft nu gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.

Afhankelijk van deze reactie zal er mogelijk eerst nog verder schriftelijk geprocedeerd worden. Het Gerechtshof Den Haag zal vervolgens een zittingsdatum vaststellen. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma