Kamerstuk 30826-36

Herstelvonnis uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Gepubliceerd: 26 juni 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30826-36.html
ID: 30826-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2014

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 24 juni jl. informeer ik u met deze brief over de gevolgen van het herstelvonnis van de rechtbank Den Haag van 18 juni 2014 in de zaak Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders c.s./Staat over de Wet verbod pelsdierhouderij.

Herstelvonnis

Op 21 mei 2014 heeft de rechtbank Den Haag in genoemde zaak uitspraak gedaan. Daarbij is de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld. Bij brief van 27 mei 2014 heb ik u over deze uitspraak geïnformeerd (Kamerstuk 30 826, nr. 35). Tegen deze uitspraak is de Staat op 21 mei 2014 in hoger beroep gegaan. Dit had tot gevolg dat het buiten werking stellen van de wet was opgeschort.

De rechtbank heeft op 18 juni 2014 het vonnis van 21 mei 2014 hersteld. Aanleiding hiervoor vormt een verzoek van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders van 22 mei 2014. In dat verzoek is de rechtbank verzocht de opschorting van het buiten werking stellen van de wet ongedaan te maken.

De rechtbank heeft het verzoek van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders toegewezen.

Gevolgen herstelvonnis

Het herstelvonnis heeft tot gevolg dat het door de Staat ingestelde hoger beroep geen schorsende werking meer heeft. De wet is dus buiten werking. Dit brengt met zich mee dat de NVWA de wet vooralsnog niet zal handhaven. Handelen in strijd met de Wet verbod pelsdierhouderij, bijvoorbeeld door het uitbreiden van nertsenhouderijen, is echter op eigen risico. Er loopt immers nog een hoger beroepsprocedure, omdat ik van mening ben dat de wet rechtmatig is. Dit zal ik ook laten weten aan de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal ik hierover informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma