Gepubliceerd: 29 maart 2006
Indiener(s): Geert Wilders (Groep Wilders)
Onderwerpen: europese zaken internationaal recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30309-5.html
ID: 30309-5
Origineel: 30309-2

30 309
Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

nr. 5
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 maart 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 15 wordt na «de in artikel 2 genoemde vraag» ingevoegd: vermeld.

Toelichting

De Raad van State heeft er in zijn advies op gewezen dat in artikel 15 van het wetsvoorstel een woord is weggevallen. Deze omissie wordt met deze nota van wijziging hersteld.

Wilders