Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Controversieel verklaard (zie besluit bij 34 707, nr 1)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)