Gepubliceerd: 21 september 2005
Indiener(s): Geert Wilders (Groep Wilders)
Onderwerpen: europese zaken internationaal recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30309-1.html
ID: 30309-1

30 309
Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

nr. 1
GELEIDENDE BRIEF

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 september 2005

Hierbij doe ik u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende vaststelling van een wet betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Wilders