Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]