Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd