Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd