Kamerstuk 36350-XIII-6

Motie van het lid Kröger c.s. over toekomstige meevallers van het prijsplafond besteden aan de klimaat- en energietransitie

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 15 juni 2023
Indiener(s): Joris Thijssen (PvdA), Suzanne Kröger (GL), Ernst Boutkan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36350-XIII-6.html
ID: 36350-XIII-6

28,9 %
70,5 %

SGP

BBB

SP

FVD

PvdA

Groep Van Haga

BIJ1

D66

CU

Volt

Fractie Den Haan

PVV

CDA

PvdD

Omtzigt

JA21

DENK

VVD

GL


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten voor het prijsplafond in 2023 kunnen meevallen;

constaterende dat het prijsplafond wordt bekostigd door de ruimte die is ontstaan door de meevallers rondom subsidies voor duurzame energie;

overwegende dat de middelen voor deze subsidies bedoeld zijn voor de klimaat- en energietransitie;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat middelen die vrijkomen bij een toekomstige meevaller van het prijsplafond worden besteed aan de klimaat- en energietransitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Boutkan

Thijssen