Wetsvoorstel 36120-B - 25 mei 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2022
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Amendement
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd