Stemming

Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag

28,7 %
71,3 %


BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

CDA

JA21

PVV

PvdD

DENK

Groep Van Haga

CU

GL

VVD

BBB

FVD

Omtzigt

PvdA

SGP

SP

D66


Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS

Ontvangen 10 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt «€ 32.647.562.000» vervangen door «€ 32.967.562.000».

II

In artikel 01 Gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 320.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement verhoogt de eenmalige energietoeslag van 800 euro met additioneel 400 euro.

Indiener acht de huidige eenmalige energietoeslag niet voldoende en stelt voor de eenmalige energietoeslag per 1 juli 2022 te verhogen naar 1.200 euro.

Volgens indiener is dit een effectieve manier om huishoudens met een laag inkomen, die kwetsbaar zijn voor financiële problemen, te ondersteunen.

De met de verhoging samenhangende kosten worden begroot op 320 miljoen euro.

De dekking wordt gevonden in de gelden van het Stikstoffonds en het Klimaatfonds.

Wilders


Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag

2022-06-10
Dossier: 36120-B
Indiener(s): Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-B-3.html