Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd