Kamerstuk 35975-VIII-6

Amendement van het lid Wuite c.s. ter vervanging van nr. 4 over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 16 december 2021
Indiener(s): Lucille Werner (CDA), Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35975-VIII-6.html
ID: 35975-VIII-6

82,7 %
16,7 %

JA21

PVV

Volt

PvdA

Fractie Den Haan

SP

CU

SGP

BIJ1

Omtzigt

Groep Van Haga

FVD

D66

PvdD

DENK

BBB

GL

CDA

VVD


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41

Ontvangen 16 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 15 Media van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners een dekking regelen om de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten per december 2021 met drie maanden te verlengen. De aangenomen motie Wuite c.s.2 heeft het kabinet verzocht de pilot met drie maanden te verlengen en de bekostiging hiervan te halen uit de begroting van de Landelijke omroep en de verruiming van de algemene mediareserve vervolgens te gebruiken om extra middelen voor de landelijke omroep beschikbaar te stellen. De Minister heeft hier bezwaar tegen. De nieuwe dekking wordt daarom gevonden in de onderbesteding op de Najaarsnota. De middelen zullen dit jaar wederom via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het einde van 2021 terecht komen bij de pilot, waarna zij zorg kunnen dragen voor de verlenging en financiering van de pilot.

Wuite Kwint Werner