Wetsvoorstel 35967 - 17 november 2021
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Werkbezoek organiseren
Agenderen - werkbezoek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Nader rapport