Stemming

Motie van de leden Van Houwelingen en Martin Bosma over het houden van referenda in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over de herindeling

19,5 %
80,5 %


SP

SGP

CDA

VVD

BBB

Fractie Den Haan

D66

PvdA

DENK

PvdD

Volt

BIJ1

Omtzigt

CU

PVV

GL

JA21

FVD

Groep Van Haga


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HOUWELINGEN EN MARTIN BOSMA

Voorgesteld 11 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voldoende draagvlak essentieel is voor een gemeentelijke herindeling;

constaterende dat dit alleen goed vastgesteld kan worden door middel van een gemeentelijk referendum;

verzoekt de regering in elk van de drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne alsnog in een referendum aan de bevolking de vraag voor te leggen of de inwoners voor of tegen deze herindeling zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen

Martin Bosma


Motie van de leden Van Houwelingen en Martin Bosma over het houden van referenda in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over de herindeling

2022-05-11
Dossier: 35967
Indiener(s): Martin Bosma (PVV), Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35967-7.html