Kamerstuk 35967-1

Koninklijke boodschap

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Gepubliceerd: 17 november 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35967-1.html
ID: 35967-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 17 november 2021

Willem-Alexander