Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd