Wetsvoorstel 35925-A - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)