Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - stemmingen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - feitelijke vragen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd