Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen)

90,0 %
10,0 %


Fractie Den Haan

SGP

CU

SP

BIJ1

BBB

Volt

DENK

GL

JA21

Groep Van Haga

FVD

D66

PVV

VVD

PvdD

CDA

PvdA