Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 juni 2021
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering