Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Stemmen - zonder stemming aannemen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag