Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Ter informatie
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd