Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd