Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd