Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

94,7 %
4,7 %


SP

JA21

DENK

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

D66

CU

Volt

CDA

PvdD

BBB

PvdA

GL

FVD

BIJ1

PVV

SGP

VVD