Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

94,7 %
4,7 %


Fractie Den Haan

FVD

JA21

CDA

BIJ1

SGP

Groep Van Haga

Volt

VVD

CU

DENK

BBB

GL

D66

SP

PvdA

PvdD

PVV