Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

94,7 %
4,7 %


D66

CDA

SP

VVD

PVV

SGP

Volt

PvdA

CU

Groep Van Haga

JA21

Fractie Den Haan

PvdD

DENK

BBB

BIJ1

GL

FVD