Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 februari 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)