Stemming

Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

79,2 %
20,8 %


50PLUS

D66

VVD

SP

SGP

GL

PvdD

CU

DENK

PVV

PvdA

vKA

Krol

CDA

FVD