Stemming

Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

79,2 %
20,8 %


SP

GL

DENK

FVD

50PLUS

PVV

D66

VVD

Krol

CU

PvdA

SGP

CDA

vKA

PvdD