Stemming

Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

79,2 %
20,8 %


VVD

GL

CU

SGP

Krol

50PLUS

SP

FVD

D66

PvdD

DENK

CDA

PVV

PvdA

vKA