Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De inbrengdatum is reeds vastgesteld op 2 februari jl Het wachten is op de nota nav het verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd