Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

94,7 %
5,3 %


D66

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

GL

JA21

SGP

PvdD

CU

DENK

PVV

SP

PvdA

BBB

VVD

FVD

Volt

BIJ1

CDA