Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

94,7 %
5,3 %


CDA

BBB

PvdA

SP

GL

PvdD

FVD

PVV

CU

VVD

BIJ1

Volt

DENK

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SGP

D66

JA21