Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

94,7 %
5,3 %


Fractie Den Haan

JA21

PvdD

PVV

VVD

Volt

CU

GL

DENK

FVD

BIJ1

D66

Groep Van Haga

PvdA

BBB

CDA

SGP

SP