Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd