Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd