Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - wetgevingsoverleg