Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - wetgevingsoverleg