Gepubliceerd: 20 november 2020
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn kunst
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35627-3.html
ID: 35627-3

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld 20 november 2020

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap[1], belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft mede in verband met het spoedeisende karakter geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

De griffier van de commissie, De Kler