Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 februari 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting