Wetsvoorstel 35527 - 14 juli 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 februari 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Ter bespreking (procedurevergadering)
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet