Wetsvoorstel 35516 - 3 juli 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)