Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Brief regering
Ter informatie
Nota van wijziging
Ter informatie
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport