Wetsvoorstel 35494 - 17 juni 2020
Indiener: Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 september 2020 om 14:00 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet