Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd