Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

82,7 %
17,3 %


PVV

Groep Krol/vKA

GL

FvD

CU

SP

Van Haga

D66

VVD

50PLUS

PvdD

SGP

CDA

DENK

PvdA