Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd