Wetsvoorstel 35470-I - 20 mei 2020
Indiener: Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd