Kamerstuk 35470-I-5

Verslag (Blanco)

Dossier: Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019

Gepubliceerd: 29 mei 2020
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-I-5.html
ID: 35470-I-5

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 29 mei 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx