Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - plenair debat
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter bespreking (procedurevergadering)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering