Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)