Wetsvoorstel 35450-B - 29 april 2020
Indieners: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Amendement
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd